Munkatársaink

 

 

Az iskolánk dolgozói:

Igazgató: Filip Csabáné
Igazgatóhelyettes: Kalmár Károly
Igazgatóhelyettes (alsó): Szalczingerné Kovács Éva
Igazgatóhelyettes (tagintézmény): Székely Keresztes Marianna

Alsó tagozatos pedagógusok:

Név Osztályfőnök Tanított tantárgy
Almanné Bánhidi Edit tanító
Bacsa Ilona tanító
Baumann Ildikó tanító
Baumann Zsuzsanna tanító
Berekmériné Gacs Marietta tanító (iskolaotthonos)
Sági Tamásné napközi
Emmer Melinda tanító
Englerné Bábszki Krisztina német
Hauberné Szalóki Éva  német
Helleszider Anita tanító, (iskolaotthonos), könyvtár
Kiss Kitti fejlesztő pedagógus (A és B épület)
 Gurin-Sziklai Georgina napközi
Köteles Zsuzsanna tanító
Leányváriné Szádóczki Irén tanító, német
Lehnerné Vicsai Adél tanító
Mészárosné Szvinyuk Erzsébet fejlesztő pedagógus (A és C épület)
Mucháné Patta Brigitta tanító (iskolaotthonos), könyvtár
Pappné Horváth Mónika tanító
Szalczingerné Kovács Éva igazgatóhelyettes, tanító
Székely Keresztes Marianna tanító,
igazgatóhelyettes tagintézmény
Szemán Lászlóné tanító, napközi tagintézmény
Takács Tiborné tanító (iskolaotthonos)
Urbanics Magdolna tanító
Virágné Mónok Adrienn napközi

Felső tagozatos pedagógusok:

Név   Tanított tantárgy Fogadóóra időpontja
Aubéliné Bruszel Éva biológia, földrajz, természetismeret
Baginé Kiss Ildikó matematika, életvitel,
felső tagozatos
munkaközösség-vezető
Bányai Judit magyar, erkölcstan, könyvtár
Détáriné Györkös Bernadett biológia, fizika, földrajz, kémia, természetismeret
Kérésziné Wallandt Orsolya történelem, napközi
Fábrik József angol, szlovák (A és C épület)
Filip Csabáné intézményvezető, magyar
Hédlné Lukácsy Ilona testnevelés, rajz, könyvtár
Kalmár Károly német, igazgatóhelyettes
Pédl Petra
Prantnerné Turi Mónika
Steinmann Vilmos

Logopédus:

Tőzsérné Ócsai Eszter

Az iskolavezetés munkáját közvetlenül segítő vezetők, felelősök:

Alsós munkaközösség vezető:                Baumann Zsuzsanna

Felsős munkaközösség vezető:               Baginé Kiss Ildikó

Szakszervezet, tankönyvfelelős              Hauberné Szalóki Éva

Közalkalmazotti tanács vezetője            Helleszider Anita

Közalkalmazotti tanács tagja                   Bányai Judit

Diákönkormányzat                                      Hédlné Lukácsy Ilona

Minőségbiztosítás                                        Urbanics Magdolna

Minőségbiztosítás                                       Aubéliné Bruszel Éva

Könyvtár – „A” épület                               Hédlné Lukácsy Ilona

Könyvtár – „B” épület                                Helleszider Anita, Mucháné  Patta Brigitta

Gyermekvédelmi felelős:

„A” épület              Bányai Judit

„B” épület              Kiss Kitti

Tagintézmény       Székely Keresztes Marianna

Vöröskereszt munkáját segítő:           Aubéliné Bruszel Éva

Nem pedagógus munkatársak

Dlabik Mónika                                 technikai alkalmazott

Ferenc Ágnes                                  iskolatitkár

Gáborné Dániel Andrea              iskolatitkár

Hurai Ferenc                                   technikai alkalmazott

István Nikolett                              technikai alkalmazott

 

Köteles Lajosné                              technikai alkalmazott

Soós Ivett                                         technikai alkalmazott

Szatmári Ildikó                               technikai alkalmazott

Tóth Imréné                                    technikai alkalmazott

Vukovics Zoltán                              rendszergazda

Szülői Munkaközösség

Alsó tagozat:

Elnökök:  

                                   Botlik Anett

Lalus Szilvia

Schmidt Lívia

1.a    Aubéli Krisztina, Galba-Papp Mónika

1.b   Janoschekné Balogh Bernadett, Kiss Sándor, Kuruczné Jászberényi Linda

2.a    Botlik Anett, Molnár Adrienn

2.b    Kornokovics Erika, Polczerné Kispál Henrietta

2.c    Fekete Helga, Krajcsik Henriett

3.a    Lalus Szilvia, Schmidtné Tohl Anita

3.b    Flórián Zita, Kutasiné Demeter Teréz, Hundzsa Róbert

4.a    Balogh Viktória, Petneházyné Krizsán Barbara

4.b    Muhmann Krisztina

Felső tagozat:

5.a    Borbély Katalin, Keck Józsefné

5.b    Ipolyi Tünde, Balogh Bernadett

6.a    Házenbeck Julianna, Pozsonyi Attiláné

6.b    Tősér Erzsébet, Kónya Melinda

7.a    Lalus Szilvia, Katona Zsuzsanna

7.b     Dobiné Csehák Katalin, Mingl Zoltán

8.a    Pappagi Gabriella, Klányi Mónika

8.b    Karle Julianna, Fekete Helga